ΑΣΕΠ

Αν θέλετε να μάθετε :

α) ποια πτυχία ξένων γλωσσών και 

β) ποια διπλώματα πληροφορικής

αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ 

πατήστε : https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp