Γλώσσες

Στο ΚΞΓ ABC Pyrgou λειτουργούν τμήματα για ΟΛΕΣ τις γλώσσες τόσα ατομικά όσο και ομαδικά: 

  • Μαθητικά Τμήματα
  • Φοιτητικά Τμήματα
  • Ειδικά Ταχύρυθμα Τμήματα Ενηλίκων