ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

  • Προκαταρκτικά τμήματα – Pre Junior και Junior A & B

Pre-Junior

  Η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με τα αγγλικά γίνεται στην ηλικία των 5 ή 6 ετών. Παρακολουθούν την τάξη Pre-Junior μία ώρα την εβδομάδα. Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος σ’αυτό το επίπεδο είναι να τους εμφυσήσουμε την αγάπη για την ξένη γλώσσα. Μέσα από παιχνίδια, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα, τα παιδιά μυούνται στην ξένη γλώσσα με τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό.

 

Junior A

 Σ’ αυτό το επίπεδο, ο μαθητής συνειδητοποιεί πόσες λέξεις της αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιεί στο καθημερινό του λεξιλόγιο, μαθαίνει απλούς χαιρετισμούς, χρήσιμες οδηγίες που χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη, το αλφάβητο και τους αριθμούς. Σιγά σιγά, το λεξιλόγιο αρχίζει να εμπλουτίζεται και καλύπτονται βασικά γραμματικά φαινόμενα, όπως πληθυντικός αριθμός, προθέσεις, αντωνυμίες, επίθετα, Ενεστώτας Απλός, Ενεστώτας Διαρκείας. Τα παραμύθια, τα τραγούδια και το κουκλοθέατρο συνεχίζουν να είναι τα εργαλεία μας για την επίτευξη του στόχου αυτού.

 

Junior B

 Σ’ αυτό το επίπεδο, ο μαθητής επαναλαμβάνει και εδραιώνει τις γνώσεις της προηγούμενης χρονιάς. Σταδιακά, το λεξιλόγιο επεκτείνεται σε οικεία θέματα του ενδιαφέροντός τους και εισάγονται νέα γραμματικά φαινόμενα, όπως ο Μέλλοντας και ο Αόριστος. Τέλος, γίνονται προσπάθειες δόμησης γραπτού λόγου με απλή θεματολογία κυρίως με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης παραγράφου αλλά και προφορικής έκφρασης. Τα παραμύθια, τα τραγούδια και το κουκλοθέατρο συνεχίζουν να είναι τα εργαλεία μας για την επίτευξη του στόχου αυτού.

 Σημειώνεται ότι υπάρχει ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της Junior A και της Junior B ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ και στα αγγλικά (τάξη Super Junior).

 Δε συνιστάται όμως σε παιδιά κάτω της  Γ’ Δημοτικού.

 

 

  • Προπτυχιακά τμήματα – Τάξεις A,B,C & D

 Σε αυτό το επίπεδο, τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας και τους ιδιωματισμούς της. Η γραμματική σχεδόν ολοκληρώνεται, καθώς διδάσκονται τα περισσότερα γραμματικά φαινόμενα. Οι μαθητές χρειάζεται να μελετούν μεθοδικά και συστηματικά τόσο τους κανόνες όσο και τις ασκήσεις, γιατί διδάσκονται φαινόμενα που ίσως να μην έχουν συναντήσει στα Ελληνικά. Το λεξιλόγιο ενισχύεται με ένα μεγάλο αριθμό καινούριων λέξεων, γεγονός που τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν ευχέρεια στον αγγλικό λόγο και να κατανοούν κείμενα ποικίλου περιεχομένου. Μεγάλη έμφαση δίνεται επίσης, και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις διαφορετικές μορφές εκθέσεων (descriptions, letters …). Η παράδοση του μαθήματος και η επικοινωνία μέσα στην τάξη γίνεται αυστηρά στην αγγλική γλώσσα, ώστε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να μπορούν να εξοικειώνονται με αυτή.    Έτσι, αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού και γραμματικής και προετοιμάζονται για τις πρώτες εξετάσεις τους. Οι ακουστικές ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος από την πρώτη κιόλας τάξη (A’ Senior). Τέλος, μια ώρα την εβδομάδα αφιερώνεται στην εξάσκηση της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών, όπου συνδυάζεται η μελέτη κειμένων, με ήχο, εικόνα, με ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και προφοράς.

 

  •   Πτυχιακά τμήματα 1ου Επιπέδου - Τάξεις Ε & Lower

 Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Pre-Lower και του Lower. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις γνώσεις τους στην γραμματική και εξασκούνται σε όλες τις δεξιότητες (skills) που θα εξεταστούν : ακουστική κατανόηση της γλώσσας (listening), παραγωγή προφορικού λόγου (speaking), κατανόηση του γραπτού λόγου (reading), παραγωγή του γραπτού λόγου (writing). Κάθε δυο εβδομάδες γίνονται τεστ προσομοίωσης για την καλύτερη απόδοσή τους την ημέρα των εξετάσεων. Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται επιπλέον ώρες εβδομαδιαίως για προφορική και γραπτή εξάσκηση, όποτε κρίνει ο υπεύθυνος καθηγητής, ώστε να έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Μετά τη διόρθωση των tets από τον καθηγητή, οι μαθητές μελετούν τα λάθη, που έχουν κάνει και όλοι μαζί στην τάξη συζητούν τα θέματα που συνεχίζουν να τους προβληματίζουν.

 

 

  •  Πτυχιακά τμήματα 2ου Επιπέδου - Τάξεις Advanced & Proficiency

 Η προετοιμασία για την απόκτηση του διπλώματος του Proficiency διαρκεί συνήθως δύο χρόνια. Η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ένα (1) χρόνο, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα παρακολουθεί συνδυαστικά μαθήματα 1ου και 2ου χρόνου μαζί και ότι το επίπεδο των Αγγλικών του είναι ήδη υψηλό.

Σ’αυτό το επίπεδο, οι μαθητές επαναλαμβάνουν και εμπεδώνουν την ύλη της γραμματικής και τελειοποιούνται σε όλες τις δεξιότητες (skills) που θα εξεταστούν : ακουστική κατανόηση της γλώσσας (listening), παραγωγή προφορικού λόγου (speaking), κατανόηση του γραπτού λόγου (reading), παραγωγή του γραπτού λόγου (writing). Κάθε δυο εβδομάδες γίνονται τεστ προσομοίωσης για την καλύτερη απόδοσή τους την ημέρα των εξετάσεων. Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται επιπλέον ώρες εβδομαδιαίως για προφορική και γραπτή εξάσκηση, όποτε κρίνει ο υπεύθυνος καθηγητής, ώστε να έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Μετά τη διόρθωση των tets από τον καθηγητή, οι μαθητές μελετούν τα λάθη, που έχουν κάνει και όλοι μαζί στην τάξη συζητούν τα θέματα που συνεχίζουν να τους προβληματίζουν.

 Στο τέλος του πρώτου έτους, ο μαθητής που επιθυμεί, μπορεί να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Αdvanced (επιπέδου C1), που αντιστοιχεί σε Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας από τον Α.Σ.Ε.Π.