ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 Στα τμήματα Ενηλίκων διδάσκουμε γρήγορα, αποδοτικά και οικονομικά την Αγγλική Γλώσσα σε όλα τα επίπεδα. 

Τα τμήματα αυτά είναι συνήθως εντατικά και προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών-ενηλίκων.