Το σύστημα εκπαίδευσης

 

 

  •   Στo Κέντρο Ξένων Γλωσσών ABC Pyrgou, χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα μέσα και μεθόδους διδασκαλίας απόλυτα εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ (Common European Framework of Reference for Languages).μμ 

 

  •   Εδώ η διδασκαλία γίνεται με βιωματικό τρόπο, καθώς  χρησιμοποιούμε την ξένη γλώσσα συστηματικά και καθημερινά στην τάξη, από την Α' junior. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μας αρχίζουν να καταλαβαίνουν, να μιλάνε και κυρίως να σκέφτονται σε αυτήν ακόμα κι όταν δεν ξέρουν να γράφουν. Στo Κέντρο Ξένων Γλωσσών ABC Pyrgou, τα παιδιά κάνουν την ξένη γλώσσα...γλώσσα τους.
     
  •   Οι καθηγητές μας είναι όλοι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, με πολυετή πείρα στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Χαρακτηρίζονται από ζήλο και αφοσίωση στο λειτούργημα που επιτελούν, γι αυτό και επιμορφώνονται συνεχώς παρακολουθώντας σεμινάρια του κλάδου.

 

  •   Τα προγράμματα εκμάθησης της ξένης γλώσσας είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ανάλογα δηλαδή με την προσωπικότητα του και τον τρόπο, που αυτός αφομοιώνει την ύλη (ακουστικός, οπτικός, λεκτικός, κιναισθητικός, διαπροσωπικός, ενδοπροσωπικός τύπος).

 

  •   Τα ηλεκτρονικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κτλ.) δεν αποτελούν ένα ακόμα παθητικό εργαλείο στα χέρια των δασκάλων μας.  Η σωστή χρήση τους συντομεύει το χρόνο της καθημερινής εξέτασης και αξιολόγησης του μαθητή, χρόνος που αξιοποιείται για την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων του (ομιλία, γραφή, αναγνωστική, ακουστική κατανόηση).