Φιλοσοφία και Στόχοι

 

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ABC Pyrgou η εκπαίδευση της ξένης γλώσσας γίνεται με τρόπο μαθητοκεντρικό:

·         Τμήματα αυστηρά ολιγομελή

·         Κλειστά τμήματα έως 4 ατόμων

·         Ενίσχυση διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα (διαδραστικοί πίνακες & χρήση Η/Υ)

·         Αυτόνομα ηλεκτρονικά προγράμματα

·         Τακτική αξιολόγηση & στήριξη των αδύναμων μαθητών

·         Tests προσομοίωσης εξετάσεων (MOK TESTS, MOK INTERVIEWS)

·         Συνεχή επικοινωνία & συνεργασία με τους γονείς

 

Με τον τρόπο αυτό προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και προετοιμάζουμε μελλοντικούς ενήλικες γεμάτους εφόδια να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής.