Πληροφορική

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

 

IT Skills Standard (βασικό επίπεδο)

·          Χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων - Windows

·          Επεξεργασία Κειμένου - Word

·          Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

·          Υπηρεσίες Διαδικτύου  - Internet

·          Παρουσιάσεις  - Power Point

·          Βάσεις Δεδομένων - Access

 

IT Skills Proficiency (προχωρημένο επίπεδο)
 

·          Επεξεργασία Κειμένου

·          Υπολογιστικά Φύλλα

·          Βάσεις Δεδομένων

·          Παρουσιάσεις

·          Υπηρεσίες Διαδικτύου & Σχεδιασμός ιστοσελίδων