Αγγλικά

 

Στον παρακάτω πινάκα παρατίθενται ενδεικτικά τα διπλώματα του Πανεπιστημίου Cambridge, του Πανεπιστημίου Michigan, του PTE General (πρώην Edexcel) και του  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αντίστοιχα.

Στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών (ΚΕΠΓ), ορίζονται τα επίπεδα εξετάσεων γλωσσομάθειας στις διάφορες γλώσσες, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ (τάξεις)

ΚΕΠΓ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ*

ΑΣΕΠ

PRE-JUNIOR

-

-

-

Junior A’

-

-

-

Junior B’

-

-

-

A’ senior

-

-

-

B’ senior

-

PALSO Level Pre A1

-

C’ senior

A1

            -// - // PALSO Level A1 // ΚΠΓ A1

-

D’ class

A2

KET // - // PALSO Level A2 // ΚΠΓ A2

-

E’ class

B1

PET // BCCE // PTE Level 2 // ΚΠΓ B1

Μέτρια γνώση

Lower

B2

FCE // ECCE // PTE Level 3 // ΚΠΓ B2

Καλή γνώση

Proficiency 1

C1

CAE // ALCE // PTE Level 4 // ΚΠΓ Γ1

Πολύ καλή γνώση

Proficiency 2

C2

Cambridge Proficiency (CPE) // Michigan Proficiency (ECPE)//  PTE Level  // - ///

Άριστη γνώση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Οι τάξεις δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και σε ανάλογα χρόνια σπουδών. Αυτό εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών και το επίπεδό τους.


 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση.