Γαλλικά

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά τα διπλώματα του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Πανεπιστημίου της Λιέγης, του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και του  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αντίστοιχα.

 Στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών (ΚΕΠΓ), ορίζονται τα επίπεδα εξετάσεων γλωσσομάθειας στις διάφορες γλώσσες, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 


ΓΑΛΛΙΚΑ (τάξεις)

ΚΕΠΓ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ*

ΑΣΕΠ

Préparatoire 

-

 

-

Débutant

-

 

-

Introductif

A1

Delf (Prim)A1 // TFLF A1  //- //  ΚΠΓ A1

-

Intermediaire

A2

Delf (Prim)A2 // TFLF A2  //- /// ΚΠΓ Α2

-

Seuil

B1

Delf B1// TFLF B1// Sorbonne B1 // ΚΠΓ B1

Μέτρια γνώση

Avancé

B2

Delf B2// TFLF B2 // Sorbonne B2 // ΚΠΓ B2

Καλή γνώση

Autonome

C1

Dalf C1// TFLF C1// Sorbonne C1 // ΚΠΓ Γ1

Πολύ καλή γνώση

Maitrise

C2

Dalf C2 // TFLF C2// Sorbonne C2 // -///

Άριστη γνώση

 

**

Sorbonne C3

>> 

 

** Ανώτερο της κλίμακας του Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΓ) και του ΑΣΕΠ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Οι τάξεις δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και σε ανάλογα χρόνια σπουδών. Αυτό εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών και το επίπεδό τους. 

 

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Διεύθυνση.