Γερμανικά

 

* Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά τα διπλώματα του Ινστιτούτου Goethe, του Palso και του  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αντίστοιχα.


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΕΠΓ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ*

ΑΣΕΠ

kinderkurs

-

-

-

A’ klasse

-

PALSO Level Pre A1

-

B’ klasse

A1

Goethe Zertificat Α1 // - // ΚΠΓ A1

-

C’ klasse

A2

Goethe Zertificat Α2 // PALSO Level A2 // ΚΠΓ A2

-

D’ klasse

B1

Goethe Zertificat B1//  PALSO Level B1//

ΚΠΓ B1

Μέτρια γνώση

E’ klasse

B2

Goethe Zertificat B2 // - // ΚΠΓ B2

Καλή γνώση

 

C1

Goethe Zertificat C1 // - // ΚΠΓ Γ1

Πολύ καλή γνώση

 

C2

Goethe Zertificat  C2

Άριστη γνώση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Οι τάξεις δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και σε ανάλογα χρόνια σπουδών. Αυτό εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών και το επίπεδό τους.