Ισπανικά

 

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά τα διπλώματα του Ινστιτούτου Cervantes, και του  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αντίστοιχα.


ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΚΕΠΓ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ*

ΑΣΕΠ

Clase A

A1

DELE A1

-

Clase B

A2

DELE A2

-

Inicial

B1

DELE B1

Μέτρια γνώση

Intermedio

B2

DELE B2 // ΚΠΓ B2

Καλή γνώση

Avanzado

C1

DELE C1 // ΚΠΓ Γ1

Πολύ καλή γνώση

Superior Clase

C2

DELE C2

Άριστη γνώση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Οι τάξεις δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και σε ανάλογα χρόνια σπουδών. Αυτό εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών και το επίπεδό τους.