Ιταλικά

 

* Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά τα διπλώματα του Ιταλικού Ινστιτούτου, του Πανεπιστημίου της Perugia, του Πανεπιστημίου της Siena, του Palso και του  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αντίστοιχα.


ΙΤΑΛΙΚΑ

ΚΕΠΓ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ*

ΑΣΕΠ

Elementare

A1

Pre-CILS A1// ΚΠΓ Α1

-

Intermedio

A2

Celi 1 // Pre-CILS A2//  PALSO Level A2// ΚΠΓ Α2
 

-

Pre-medio

B1

Celi 2 //CILS UNO //  PALSO Level A2  ΚΠΓ Β1
 

Μέτρια γνώση

Medio

B2

Diploma di Lingua Italiana/Celi 3 // CILS DUE //  ΚΠΓ Β2
 

Καλή γνώση

Superiore I

C1

Diploma Avanzato //Celi 4 //CILS TRE //  ΚΠΓ Γ1

 

Πολύ καλή γνώση

Superiore II

C2

Diploma Superiore // Celi 5 //CILS QUATRO

Άριστη γνώση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Οι τάξεις δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και σε ανάλογα χρόνια σπουδών. Αυτό εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών και το επίπεδό τους.