ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε τα πτυχία που αναγνωρίζονται από τα Βρετανικά Πανεπιστημία για προπτυχιακές & μεταπτυχιακές σπουδές.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Όλα τα Ιδρύματα διατηρούν το δικαίωμα της διεξαγωγής εξετάσεων, για να επιβεβαιώσουν το επίπεδο των γνώσεων του υποψήφιου σπουδαστή, είτε ακόμα και το δικαίωμα να τον εντάξουν σε ένα προπαρασκευαστικό τμήμα γλώσσας (foundation course).

Όλα τα Πανεπιστήμια δε δέχονται τα ίδια πτυχία, γι'αυτό είναι απραίτητο να επικονωνήσετε μαζί τους, για να το διευκρινίσετε.

https://www.ucas.com/students/wheretostart/nonukstudents/englangprof