Χρήσιμα links

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp

(ποια πτυχία αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ)

www.hau.gr (για εξετάσεις Michigan)

www.cambridgeesol.gr (για εξετάσεις Cambridge)

https://www.britishcouncil.org/gr/greece.htm (για εξετάσεις Cambridge)

https://www.minedu.gov.gr/dioikhtika-eggrafa/eggrafa-kratikoy-pistopoiitikoy-glossomatheias/  (για εξετάσεις ΚΠΓ)

www.ifa.gr  (για εξετάσεις Γαλλικών)

www.exams.gr  (για εξετάσεις Γαλλικών)

https://www.goethe.de/ins/gr/ath/elindex.htm  (για εξετάσεις Γερμανικών)

https://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene (για εξετάσεις Ιταλικών)

https://diplomas.cervantes.es/(για εξετάσεις Ισπανικών)

www.palso.gr (για εξετάσεις LAAS & PTE)

https://www.pearsonpte.com/greek/Pages/Exams.aspx  (για εξετάσεις PTE)

https://www.minedu.gov.gr/ (το επίσημο site του Υπουργείου Παιδείας)

https://dictionary.cambridge.org/(το λεξικό του Cambridge University Press)

https://www.pedia.gr/ (Ο Ελληνκός εκπαιδευτικός web server) 

https://www.doatap.gr/