επιτυχίες στα αγγλικά

2013-08-18 12:53

3η ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

 

Proficiency (Michigan)

Γκόντας Δημήτριος-Αναστάσιος

Παναγοπούλου Ιωάννα-Άννα

 

Proficiency (Level 5 PTE)

Παναγοπούλου Ιωάννα-Άννα 

 

Lower (Level 3 PTE)

Δαφνερού Ευαγγελία

Μπάσιος Θοδωρής