επιτυχίες στις εξετάσεις γαλλικών

2013-08-18 13:42

Sorbonne B2

Κάββουρα Νάγια

Λαγού Χαρά

 

ΚΠΓ Β2

Λυμπεροπούλου Χαρούλα

 

ΚΠΓ B1
Συρογιάννης Χαράλαμπος
 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 100%